Skip til hoved indholdet
Sådan gør vi

Vi arbejder efter Dagtilbudsloven, og loven om ”Den Styrkede Pædagogiske Læreplan” for dagtilbud.
Derudover arbejder vi efter de af kommunen fastlagte mål og rammer samt Børne- og Ungepolitikken.
Vores hovedfokus i dagligdagen er ”kerneydelsen”: Det pædagogiske tilbud til børnene og kontakten til forældrene.

Her på siden kan du se vores bestyrelse samt referater fra deres møder.

Også vores årsplaner og pædagogiske læreplaner ligger her, som du kan orientere dig i.

ny