Skip til hoved indholdet

Alle dagtilbud i kommunen laver sprogvurdering. Det gælder såvel kommunale, som selvejende, pulje og private 0-5 års dagtilbud. 3-års sprogvurdering er obligatorisk, og herudover gennemføres der sprogvurdering af barnet, når det er hhv. 2, 4 og 5 år, som følge af en lokalpolitisk beslutning om dette.  Der er stor opmærksomhed omkring børns sproglige udvikling. Derfor er det også lokalpolitisk besluttet, at alle 2-, 3-, 4- og 5-årige børn, der går i dagtilbud, skal sprogvurderes, og ikke blot de børn, som skønnes at have et behov for sprogstimulering. 

Læs mere her: https://www.fredensborg.dk/borger/dagtilbud-0-5-aar/vi-har-fokus-paa/sprog

I Børnehusene Nivå har vi 2 sprogvejledere ansat, der arbejder på tværs af husene. De sparer og giver vejledning til forældre og personalet for at skabe gode sproglige læringsmiljøer for alle børn. Børn lærer sprog i samspil med andre. Den voksne er den vigtigste rollemodel for barnet og den der skal sikre kvaliteten i samtalerne, både i leg og i alle dagens facetter. Hermed sikres barnet gode deltagelsesmuligheder i børnefælleskabet i hverdagen.

Alle børn i Børnehusene Nivå bliver sprogvurderet når de er 2, 3, 4 og 5 år. Efterfølgende reflekterer personale og forældre med sprogvejlederen, hvis der er nye tiltag der skal foretages, såsom justeringer i vores dagligdag, der kan støtte op om barnets sproglige udvikling.

Forældre er altid velkomne til at kontakte sprogvejlederen efter behov.

ny