Skip til hoved indholdet

Grundholdning

Børnehusene Nivå rummer mangfoldigheden fra det omliggende samfund. Vi indeholder mange forskellige kulturer, religioner og sociale fundamenter. I overensstemmelse hermed vil børnene møde udfordringer, krav og forventninger under hensyn til og med respekt og omsorg for det enkelte barn og for fællesskabet.
Hvert barn mødes og stimuleres ud fra de forudsætninger det har, og der tilrettelægges en udfordrende hverdag, der tilgodeser dette behov.

Hovedansvaret for barnets trivsel, opdragelse og udvikling ligger hos forældrene. Det bedste grundlag for at barnet kan få glæde af institutionens lærings og udviklingsmiljø forudsætter tætte relationer mellem barn og forældre.

Forældre og personale har fælles ansvar for at udvikle et godt samarbejde med henblik på at skabe en helhed i barnets liv.

I samarbejde med forældrene giver personalet i Børnehusene Nivå omsorg og støtter det enkelte barns tilegnelse og udvikling af sociale og almene færdigheder med henblik på at styrke det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd, og bidrage til, at barnet får en god og tryk opvækst.

Vi tilstræber i Børnehusene Nivå, at have så åbne huse som muligt. Børnene færdes på kryds og tværs af stuer og afdelinger, for at opsøge kammerater og aktiviteter, i det omfang de evner og har lyst til det, og når der ikke foregår en fast pædagogisk aktivitet med deres egen stue. 
I indkøringsfaserne er det vigtigt for os, at børnene lærer os, huset og hinanden at kende. Der tilrettelægger vi en indkøringsfase, der tilgodeser dette.
 
Forældre og bedsteforældre er meget velkomne til at være i husene og evt. deltage i aktiviteter og ture.

ny