Skip til hoved indholdet

I Børnehusene er der ansat en AKT-leder (Adfærd, Kontakt & Trivsel), der har til opgave at koordinere og sikre et tæt samarbejde mellem forældre, institution, pædagoger, pædagogiske vejledere, logopæd., psykologer og sundhedsplejersker omkring læringsmiljøernes betydning for børnenes trivsel, udvikling og læring.

AKT-lederens rolle er ligeledes at vejlede og rådgive familie og fagpersonale i Børnehusene Nivå. AKT-lederen er i et tæt samarbejde med teamlederen for Møllevejens vejledning og deltager i status- og dialogmøder med forældrene samt i netværkssamtaler med familierådgivere. Når der er behov for at igangsætte en mere fokuseret indsats omkring et barn, vil det pædagogiske personale på barnets stue i samarbejde med forældre tage kontakt til AKT-lederen, som sikrer at en målrettet indsats igangsættes.

ny