Skip til hoved indholdet
Info om Solstrålen

Velkommen til Solstrålen

Solstrålen er en daginstitution der rummer en vuggestueafdeling og en børnehaveafdeling. 

I vuggestuen er der tre stuer: Anemonerne, Tulipanerne og Mælkebøtterne.         
I børnehaveafdelingen er børnene også fordelt på tre stuer: Vintergækkerne, Valmuerne og Solsikkerne som er storegruppen.
 

I Solstrålen arbejder vi i dagligdagen med at børn og voksne er tæt på naturen omkring os, får kendskab til naturens gang, dyreliv, årstider og klimaet.I Solstrålen er vi medlemmer af de grønne spirer og har løbende personale på kursus indenfor natur- og miljøaktiviteter, som afspejler vores arbejde i hverdagen. Vi har i Solstrålen det grønne flag som er et synligt symbol på vores arbejde med naturen.I Solstrålen følger vi barnets spor og zonen for nærmeste udvikling. Vi udvikler og understøtter det enkelte barns fantasi, nysgerrighed og glæde i mødet med det ”nye”. Det er vigtigt for os at kunne sætte os ind i barnets verden, at se, opleve og forstå verdenen igennem dem. Det er derfor vigtigt for os som voksne, at alle børn er en del af et stærkt fællesskab på tværs af alder og køn. Vi er bevidste om at skabe et legende læringsmiljø, hvor vi voksne gør os umage for at være gode forbilleder, hvor vi støtter i legeaktiviteter ved at gå foran og guide barnet i interaktionerne med de andre børn og voksne. Det er i fællesskaber med andre børn og voksne, at børn får mulighed for at udvikle og omsætte den nye viden og de kompetencer de tilegner sig. Igennem leg lærer børnene at udvikle en forståelse for deres omverden og om hvem de er som person. Det er derfor vigtigt, at vi, skaber læringsmiljøer der støtter og rammesætter, et læringsmiljø der motiverer børnene til at indgå i legefællesskaber, samt fordrer børnenes leg, læring, udvikling og dannelse på en hensigtsmæssig måde. I Solstrålen er det vigtigt for os at skabe en dagligdag for både det enkelte barn og for børnefællesskabet, der bygger på alsidige læringsmiljøer, der skaber, udvikler og støtter børnenes sociale-, kognitive og fysiske læring.

De Grønne Spirer: Vi er medlem af De Grønne Spirer, som er en organisation der ønsker mere fokus på ude liv og bæredygtighed. Ligeledes skulle dette gerne skinne igennem i børnehaven. Dvs. at børnene i en større grad udnytter uderummet, og dets materialer, i det pædagogiske arbejde. Personalet kommer også på kursus i forskellige temaer om udelivet hvert år. Der kører små projekter hele året som begge afdelinger er en del af. f.eks. "Skraldedag", "Naturens dag" og "Hold kysten ren". Vi skal hvert år dokumentere vores tiltag for at beholde vores grønne flag som et symbol på vores arbejde med de grønne spirer.

 
Vi arbejder for at børnene i Solstrålen får:
  • Gode sproglige kompetencer
  • Respekt for naturen
  • Inkluderende børnefællesskaber
  • Fokuseret opmærksomhed
  • Plads til nysgerrighed og undren
  • Styrket fantasi og kreativitet
  • Motorisk udfoldelse i et stort læringsrum
  • Tydelige og anerkendende voksne
  • Bæredygtighed i børnehøjde
  • Mulighed for fordybelse
Ligesom de øvrige huse i Børnehusene Nivå har vi også madordning, og har derfor også en madmor der tilbereder dejlige måltider til børnene. Børnene får serveret formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.
Kom og besøg Solstrålen, se vores lyse lokaler, legepladsen og hils personligt på de voksne der skaber hverdagen, måske også for dit barn - vi mener, det er vigtigt at se sig om, inden man beslutter sig endeligt for noget.
Ring gerne og aftal en tid.

Vuggestuen: 20834596, Anemonestuen, spørg efter Mille

Børnehaven: 20802855, Vintergækkerne, spørg efter Lena

ny